PO kan deze voorwaarden wijzigen wegens gewichtige redenen.